Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

lVYPLÚVA (vyplýva)
lTELESNE POSUNUTÝ (telesne postihnutý)
lPONORKOVÝ MIXÉR (ponorný mixér) 
lVYVESENÝ (vyvedený) 
lBOŽIE NAPUSTENIE (božie dopustenie)
lNATVRDLÝ TOJÁŠ (vajce natvrdo) 
lPODKRČNÍK (podbradník) 
lVYČERPADLOVANÝ (vyčerpaný) 
lLABUTNÍK (samec labute)
lCHÚDENEC (chudák)
lBEZDOMOVNÍK (bezdomovec)
lACIDOPEDOFILNÉ (acidofilné) 
lSTARÝ SLOBODNÍK (starý mládenec)
lVOLOVÉ OKO (volské oko) 
lZÁTIŠNÍK (zátišie)
lINTERCOMENTÁL (Intercontinentál)
lNAHADZOVAČKY (dohadzovačky) 
l TY NADRŽANÁ (ty nadržiavaš)
lPRETIAHNUTÝ (presťahovaný)
lVRTUĽNÍK (vŕtačka)